Filipino words that are similar to Spanish words

By Agnes
In Blog
17-September-2018
4 min read

These are filipino words that although spelled differently and pronounced almost similarly, have same meaning as spanish words. To understand it better, I used these words in filipino, english and spanish sentences. I won’t be able to translate these sentences in spanish without Google translate’s help.

Filipino Spanish English Sample Sentences
Kusina Cocina Kitchen F: Ang ganda ng kusina mo!
E: You have a very nice kitchen!
S: Tienes una linda cocina!
Kamiseta Camiseta T-Shirt F: Nasa labahan ang kamiseta mo.
E: The tshirt is in the laundry.
S: La camiseta está en la lavandería.
Kuwaderno Cuaderno Notebook F: Isulat mo ang takdang aralin sa iyong kuwaderno.
E: Write your homework in your notebook.
S: Escriba su tarea en su cuaderno.
Libro Libro Book F: Maraming magagandang libro ang nasa aklatan.
E: There are great books in the library.
S:  Hay grandes libros en la biblioteca.
Sapatos Zapatos Shoe F: Nasan ang pares ng sapatos mo?
E: Where is your other shoe pair?
S:  ¿Dónde está tu otro par de zapatos?
Kutsilyo Cuchillo Knife F: Hiwain mo yung karne gamit ang kutsilyo.
E: Cut the meat using the knife.
S: Corta la carne con el cuchillo.
Trabaho
Trabajo Work F: Ano ang trabaho mo?
E: What is your work?
S: ¿Cuál es tu trabajo?
Kabayo Caballo Horse F: Puti ang kulay ng kabayo ni Mang Kardo.
E: White is the color of Mang Kardo’s horse.
S: El blanco es el color del caballo de Mang Kardo.
Baso Vaso Glass F: Mahal ang baso na nabili nya.
E: The glass she bought is expensive.
S: El vaso que compró es caro.
Mesa Mesa Table F: Nakahain na ang pagkain sa mesa.
E: The food is on the table.
S: La comida está en la mesa.
Plato Plato Plate F: Ilagay ang plato sa makinang panghugas.
E: Place the plate in the dishwasher
S: Coloque el plato en el lavavajillas
Kutsara Cuchara Spoon F: Ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig.
E: Born with a golden spoon in the mouth.
S: Nacido con una cuchara de oro en la boca.
Silya Silla Chair F: Hilahin ang silya.
E: Pull the chair.
S: Tire de la silla.
Banyo
Baño Bathroom F: Walang banyo sa gusaling iyan.
E: There is no bathroom in that building.
S: No hay baño en ese edificio.
Mansanas Manzanas Apple F: Nais kong magtanim ng puno ng mansanas.
E: I want to plant an apple tree.
S: Quiero plantar un manzanas.
Keso Queso Cheese F: Masarap ang puting keso.
E: White cheese is delicious.
S: El queso blanco es delicioso.
Tinidor Tenedor Form F: Nagdala ako ng isang tinidor..
E: I brought a fork.
S: Traje un tenedor.
Inidoro Inidoro Toilet bowl F: Trono ang tawag minsa sa inidoro.
E: Toilet bowl is sometimes called the throne.
S: El inodoro a veces se llama el trono.
Palda Falda Skirt F: Ang palda ay isang kasuotang hugis tubo o apa na nakabitin pababa mula sa balakang at tumatakip sa lahat o bahagi ng mga hita at binti.
E: A skirt is a tube-shaped garment or cone-shaped hanging down from the hip and covers all or part of the legs.
S: Una falda es una prenda en forma de tubo o cono que cuelga de la cadera y cubre la totalidad o parte de las piernas.
Baterya Batería Battery F: Huminto ang kotse dahil naubusan ng baterya.
E: The car stopped because it ran out of battery.
S: El auto se detuvo porque se quedó sin batería.
Karne Carne Meat F: Kakain ka ba ng gulay o karne para sa hapunan?
E: Do you eat vegetables or meat for dinner?
S: ¿Come verduras o carne para la cena?
Kotse
Coche Car F: Huminto ang kotse dahil naubusan ng baterya.
E: The car stopped because it ran out of battery.
S: El auto se detuvo porque se quedó sin batería.
Paborito Favorito Favorite F: Pandesal ang paborito kong tinapay.
E: My favorite bread is pandesal.
S: Mi pan favorito es pandesal.
Bigote Bigote Moustache F: Ang bigote ay isang buhok sa mukha na tumutubo sa itaas ng labi.
E: The mustache is a hair on the face that grows above the lip.
S: El bigote es un cabello en la cara que crece por encima del labio.
Presidente Presidente President F: Sino ang unang presidente ng Pilipinas?
E: Who is the first president of the Philippines?
S: ¿Quién es el primer presidente de Filipinas?
Guwapo Guapo Handsome F: Guwapo ang pangunahing artista.
E: The main actor is handsome.
S: El actor principal es guapo.
Kalbo Calvo Bald F: Kalbo na ang lolo ko.
E: My grandfather is bald.
S: Mi abuelo es calvo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *